06.11.2020. Zagreb

Primjena brzih testova na SARS-CoV2, obavijest - 50% jeftiniji testovi za sportaše!

Poštovani,

 Obavještavamo vas kako je na stranicama Hrvatskog zavoda  za javno zdravstvo objavljena nova, peta verzija prioriteta i uputa za testiranje i prekid izolacije i karantene, koja sadrži i uputu za primjenu brzih antigenskih testova na SARS-CoV2.

 Prema tumačenju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo ti testovi su manje osjetljivi i njihova primjena preporuča se kod simptomatskih osoba koje su bile izložene oboljeloj osobi, ali ne i za preventivna testiranja osoba bez simptoma, jer daju lažno negativne rezultate pa se ne mogu primjenjivati za isključenje bolesti.

Najnovije preporuke vezane uz testiranje i prekid izolacije nalaze se na sljedećoj poveznici:

 https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Kriteriji-za-testiranje-na-SARS-CoV-2-prekid-izolacije-i-karantene-ver-5.pdf

 

Također, Hrvatski zavod za javno zdravstvo je, na inicijativu Ministarstva turizma i sporta, a s ciljem što veće pomoći sektoru sporta u doba pandemije bolesti COVID-19, donio Odluku o 50% nižoj cijeni testiranja na COVID-19 (RT-PCR) u odnosu na cijenu određenu Cjenikom Zavoda za testiranje na SARS-CoV-2 RT-PCR-3 ciljne sekvence. 

Odluku o nižoj cijeni testiranja donijelo je Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a istu vam dostavljamo u privitku. 

Napominjemo također kako je Ministarstvo turizma i sporta dalo uputu Hrvatskom olimpijskom odboru za otvaranje posebne stavke u dijelu Javnih potreba u sportu s koje će se sufinancirati testiranje te će odobriti prenamjenu neiskorištenih sredstava za tu svrhu. Također, sukladno uputi, o načinu korištenja ove pogodnosti Zdravstvena komisija HOO-a izradit će poseban protokol. 

 

Stručna služba

 

Dokumenti uz članak: