29.09.2020. Zagreb

Poziv za upis u Program osposobljavanja na Sportskom učilištu za poslove trenera/ice streljaštva u disciplinama puške i pištolja te letećih meta

Poštovani,

U prilogu se nalazi Poziv za upis u Program osposobljavanja na Sportskom učilištu za poslove trenera/ice streljaštva u disciplinama puške i pištolja te letećih meta, te Prijavnice - upisnice za oba programa.

Podsjećamo da je Ministarstvo turizma i sporta objavilo Javni poziv i Natječaj za poticanje školovanja bivših i sadašnjih vrhunskih sportaša.

Prijave na Javni poziv i Natječaj Ministarstva turizma i sporta otvorene su do 23. listopada 2020. godine,  a tekstove predmetnih pozivnih postupaka možete pronaći na sljedećoj poveznici za Javni poziv i Natječaj: https://mint.gov.hr/javni-pozivi-11414/11414

Pozivamo vas da obratite pažnju na sve predmetne rokove i na vrijeme prikupite potrebnu dokumentaciju za tražene poticaje školovanja ukoliko upise za sljedeću godinu želite napraviti na gore navedene programe osposobljavanja.

Na primjer, ukoliko nemate original Rješenja o Kategorizaciji (prošli ili sadašnji) isti morate zatražiti (i dobiti) od HOO-a, za što će vam biti potrebno neko vrijeme.

Za sve dodatne informacije, Stručna služba vam je na raspolaganju.

Dokumenti uz članak: