27.05.2019. Zagreb

Upis učenika - športaša u razredne odjele za športaše za školsku godinu 2019/2020

 

Poštovane članice,

 

Ovime vas obavještavamo da je na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja https://mzo.hr/hr/odluka-o-upisu-ucenika-u-razred-srednje-skole-u-skolskoj-godini-20192020?cat=122 objavljena Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020. („Narodne novine“, broj: 53/19).

 

Temeljem odredbi navedene Odluke, kandidati koji se upisuju u razredne odjele za športaše trebaju iskazati interes za upis u razredne odjele za športaše u NISpuSŠ-u (Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole - www.upisi.hr) u vremenu od 27. svibnja do 2. lipnja 2019. godine.

 

Po primitku nerangirane liste kandidata od strane Središnjeg državnog ureda za šport i izradi preliminarne rang-liste prijavljenih kandidata prema kriterijima športske uspješnosti, Hrvatski streljački savez će dana 13. lipnja 2019. godine objaviti preliminarnu rang-listu prijavljenih kandidata.

 

Stručna služba