13.12.2018. Zagreb

Sufinanciranje trenera iz programa HOO

 

Molimo sve trenere koji su zainteresirani za ulazak u program sufinanciranja trenera i koji ispunjavaju uvjete da svoje prijave pošalju Stručnoj službi Hrvatskog streljačkog saveza na e-mail: office@hrvatski-streljacki.hr najkasnije do 20. prosinca 2018. godine.

Na linkovima dolje nalaze se dokumenti koje je objavio HOO, a vezani su na pravila o sufinanciranju trenera u programima Hrvatskog olimpijskog odbora za 2019. godinu – Pravila o kriterijima za sufinanciranje rada trenera i Obrazac Izvješće i nominacija za program sufinanciranja rada trenera.

Za 2019. godinu svaki nacionalni sportski savez može imati najviše tri angažirana trenera i to prema sljedećoj rezultatskoj kvaliteti (u istom rangu moguće je imati sva tri trenera ako za to postoje rezultatski uspjesi trenera)

1. vrhunskog trenera
2. trener ekipnog olimpijskog sporta
3. vrsnog trenera
4. kvalitetnog trenera
5. trenera mlađih dobnih skupina
6. trenera za razvoj pojedinog sporta

Nacionalni sportski savez može imati i još dodatna dva trenera sukladno posebnoj odluci Hrvatskog olimpijskog odbora. U nastavku dajemo izvod iz Pravila o kriterijima za sufinanciranje rada trenera:

Radi razvoja sporta, osiguranja još kvalitetnijeg provođenja trenažnog procesa vrhunskihhrvatskih sportaša (nacionalnih selekcija, momčadi, ekipa, para, štafete, posade ilipojedinca) sciljem unapređenje vrhunskih sportskih ostvarenja kao i posebnog interesa još kvalitetnijepripreme, plasmana i nastupa sportaša na ljetnim i zimskim olimpijskim igrama, Vijeće HOO-amože donijeti, na prijedlog Stručne službe HOO-a odluku o angažiranju i sufinanciranju jošjednog ili dva trenera olimpijskog sporta, odnosno ukupno najviše pet trenera olimpijskogsporta, ukoliko NSS u Programu sufinanciranja trenera već ima tri angažirana trenera s ostvarenim kriterijskim rezultatima, isključivo u kategorijama vrhunskog, vrsnog i/ili kvalitetnog trenera. Vijeće HOO-a može odobriti uvrštenje navedenog jednog ili dva dodatna trenera NSS-a olimpijskog sporta u kategoriju vrhunskih, vrsnih i/ili kvalitetnih trenera na 1 godinu samo ako taj trener ima ostvareni kriterijski rezultat sukladno važećim Pravilima.

Za sve dodatne informacije i pojašnjenja ostajemo na raspolaganju.

 

Stručna služba

Dokumenti uz članak: