03.03.2017. Zagreb

Središnji državni ured za sport

Janica Kostelić, državna tajnca Središnjeg državnog ureda za sport imenovala je radno tijelo za izradu nacrta prijedloga Nacionalnog programa sporta s pripadajućim akcijskim planom. Nacionalni sportski savezi dužni su upoznati svoje članice sa ovim imenovanjem i kasnijim slijedom akcija vezanih na ovu temu. Odluka sa obrazloženjem  je u prilogu.

Dokumenti uz članak: