NADZORNI ODBOR


Nadzorni odbor broji 5 članova, a u mandatu 2016-2020 čine ga:

Ivanka Pavlaković - predsjednica,
Tadija Dankić,
Renato Kunac,
Rudolf Kontrec st.,
Siniša Stilin.