Sve vijesti po datumu objave: Ime kategorije


12.10.2017. Zagreb
Obavijest klubovima/društvima - učesnicima 1.A i 1.B Hrvatske lige 2017/2018

Poštovani,

Na linku dolje nalazi se Obavijest učesnicima 1.A i 1.B Hrvatske lige zračnim oružjem ISSF programa u natjecateljskoj sezoni 2017/2018.

Molimo sve klubove/društva - ekipne učesnike 1.A i 1.B Hrvatske lige, kao i one koji se žele uključiti u natjecanje u 1.B Hrvatskoj ligi, da najkasnije do petka, 20. listopada 2017. pismeno, faxom (01/2331177) ili e-mailom (office@hrvatski-streljacki.hr), potvrde ili odjave učešće svojih ekipa u 1.A i 1.B Hrvatskoj ligi 2017/2018.

 

Stručna služba


10.10.2017. Zagreb
Kalendar natjecanja 2017 - KOREKCIJA !!!

Izvršni odbor Hrvatskog streljačkog saveza, na elektronskoj sjednici održanoj dana 10. listopada 2017. godine, a temeljem prijedloga Strukovnog savjeta, donio je odluku o KOREKCIJI Kalendara natjecanja za 2017. godinu, odnosno promjeni datuma održavanja 1.A i 1.B Hrvatske lige.

Odlukom Izvršnog odbora HSS 1. kolo 1.A i 1.B Hrvatske lige održava se 4. i 5. studenoga 2017. (1.A HL u Solinu), a 2. kolo 1.A i 1.B Hrvatske lige 25. i 26. studenoga 2017. (1.A HL u Rijeci).

Navedenu odluku Izvršni odbor donio je iz razloga što se u vremenu od 19. do 22. listopada u Osijeku održava Finale Europske lige mladih (odluka ESC).

Korigirani Kalendar natjecanja za razdoblje listopad - prosinac 2017. godine nalazi se na linku dolje.

Stručna služba

 


08.09.2017. Zagreb
Upitnik o streljačkim objektima

Molimo sve članice Hrvatskog streljačkog saveza, vlasnike i korisnike streljačkih objekata, da ispune Upitnik o streljačkim objektima koji se nalazi na linku dolje, te da ispunjeni Upitnik pošalju Stručnoj službi do 1. listopada 2017. godine na e-mail office@hrvatski-streljacki.hr, kako bi tijela Hrvatskog streljačkog saveza imala najnovije podatke prilikom utvrđivanja organizatora državnih natjecanja za 2018. godinu.

 

Stručna služba

Dragutin Vrbek, d.i.s.

Glavni tajnik


31.03.2017. Zagreb
Pravila natjecanja za sve streljačke discipline HSS 2017 - KOREKCIJA

Na linku dolje nalaze se KORIGIRANA Pravila natjecanja za sve streljačke discipline HSS, čije korekcije je usvojio Izvršni odbor na elektronskoj sjednici održanoj dana 31.03.2017. godine.

Promjene, odnosno korekcije, odnose se na odredbe kojima se razrješavaju jednaki rezultati nakon finala u svim disciplinama baznog i domaćeg programa.

Stručna služba

 


30.03.2017. Zagreb
Uvjeti i norme za nastupe na ŽP i PH 2017 - KOREKCIJA

Na linku dolje nalaze se Uvjeti za nastupe na ŽP i PH za 2017. godinu, koje je Izvršni odbor usvojio na elektronskoj sjednici dana 3. veljače 2017. godine s KORIGIRANIM normama usvojenim na 6. sjednici Izvršnog odbora 16.03.2017. godine. Korekcija se odnosi na norme za discipline 10m zračna puška za kadete i kadetkinje (ekipno i pojedinačno), a koje se prema Pravilima natjecanja za sve streljačke discipline HSS u primjeni od 1. siječnja 2017. godine gađaju na decimale.

Stručna služba


29.03.2017. Zagreb
Obavijest članicama - redovna sjednica Skupštine HSS 29. travnja 2017.

Redovna sjednica Skupštine Hrvatskog streljačkog saveza održat će se u subotu, 29. travnja 2017. godine s početkom u 12:00 sati u Velikoj dvorani poslovnog centra \"Almeria\" u Zagrebu. Teme sjednice su Izvješće o radu Hrvatskog streljačkog saveza s financijskim izvješćem za 2016. godinu i rebalans Financijskog plana Hrvatskog streljačkog saveza za 2017. godinu.

Po završetku rada Skupštine održat će se Svečanost proglašenja najboljih strijelaca Hrvatske za 2016. godinu i dodjele Trofeja i Priznanja Hrvatskog streljačkog saveza s početkom u 14:00 sati.

Na linkovima dolje nalaze se Poziv za sjednicu Skupštine i obrazac Punomoći za delegate.


14.03.2017. Zagreb
Upravne pristojbe kod zahtjeva za kategorizaciju

Poštovani,

Dužnost nam je obavijestiti vas i u poslovanju HOO-a primjenjivati, obvezu naplate upravnih pristojbi (biljeg) na

-          podnošenje svakog Zahtjeva za kategorizaciju sportaša, u iznosu od 20,00 kn (tar,br.1. iz Tarife upravnih pristojbi)

-          izdavanje rješenja o kategorizaciji sportaša podnositelj Zahtjeva treba priložiti upravnu pristojbu (biljeg) u iznosu od 50,00 kn (tar. br.2.2.iz Tarife upravnih pristojbi)

-          u slučaju podnošenja Žalbe na rješenje o kategorizaciji sportaša ili odbacivanje zahtjeva za kategorizaciju sportaša treba priložiti upravnu pristojbu u iznosu od 50,00 kn (tar. br.2.2.iz Tarife upravnih pristojbi)

Obveza plaćanja upravne pristojbe na podnošenje zahtjeva za kategorizaciju sportaša, i izdavanje rješenja o kategorizaciji sportaša, temelji se na odredbi članka 1. Zakona o upravnim pristojbama koji propisuje obvezu naplate upravnih pristojbi za pismena i radnje i pred pravnim osobama koje imaju javne ovlasti. A HOO temeljem Zakona o sportu ima javnu ovlast izdavanja rješenja o kategorizaciji sportaša. Naravno ukoliko je sportaš kao podnositelj Zahtjeva za kategorizaciju sportaša naveden u Zakonu o upravnih pristojbama (NN 115/16) kao osoba koja je oslobođena od plaćanja upravnih pristojba, tada takav sportaš umjesto upravne pristojbe treba donijeti dokaz o pravu na oslobođenje od plaćanja pristojbi.  

Nedvojbeno je da je predmetna obveza plaćanja upravnih pristojbi, i to upravne pristojbe (biljega) u iznosu od 20,00 + 50,00 kn, predstavlja veliki teret za sportaše, no HOO je pokušao sve kako bi dobili neku mogućnost da se ta pristojba ne naplaćuje, no mišljenje Porezne uprave je da je to zakonska obveza HOO-a. HOO je već pokrenuo zamolbu prema Ministarstvu financija i Vladi Republike Hrvatske da se pismena i radnje u rješavanju pitanja kategorizacije sportaša oslobodi od plaćanja upravne pristojbe, no za takvo rješenje treba pričekati slijedeće izmjene Zakona o upravnim pristojbama. 

Naplata upravnih pristojbi započeti će od 16. ožujka 2017. godine. 

Ukoliko imate upita vezano uz ovo pitanje slobodno se obratite Biserki Vrbek, pomoćnici glavnog tajnika za pravne i zajedničke poslove biserka.vrbek@hoo.hr

Uz pozdrav 

Glavni tajnik HOO-a

 

Josip Čop, dipl.oec.


25.02.2017. Zagreb
Odluke i obrazloženje ISSF-a

U prilogu se nalazi odluka ISSF-a vezana na promjene pravila i discipline za naredni olimpijski ciklus (Tokio 2020.). U prilogu je i obrazloženje odluka vezano na promjene. Tekst je preveden na hrvatski jezik.


22.02.2017. Zagreb
Dodjela priznanja i Trofeja HSS-a

Izvršni odbor Hrvatskog streljačkog saveza donio je odluku o raspisivanju natječaja za dodjelu Trofeja i Priznanja Hrvatskog streljačkog saveza. Prijedlozi se trebaju dostaviti u stručnu službu HSS-a do 06. 03.2017. Poziv i Pravilnik su u privitku.


21.02.2017. Zagreb
Raspisan natječaj za Direktora reprezentacije

Izvršni odbor Hrvatskog streljačkog saveza donio je odluku o raspisivanju natječaja za Direktora reprezentacije. Dokumenat sa uvjetima je u prilogu.