Sve vijesti po datumu objave: Ime kategorije


29.01.2019. Zagreb
Kalendar natjecanja s organizatorima za 2019. godinu - korekcija LM

 

Na linku dolje nalazi se Kalendar natjecanja za 2019. godinu s utvrđenim organizatorima državnih natjecanja - KOREKCIJA za discipline letećih meta, usvojen od strane Izvršnog odbora na 36. (elektronskoj) sjednici održanoj dana 22. siječnja 2019. godine.

 

Stručna služba


14.01.2019. Zagreb
Uvjeti za sudjelovanje na PŽ i PH i Norme za nastup na PŽ i PH za 2019. godinu

 

Na linku dolje nalaze se Uvjeti za sudjelovanje na prvenstvima županija i Hrvatske i Norme za nastup na PŽ i PH za 2019. godinu, koje je Izvršni odbor usvojio na 30. sjednici dana 14. studenoga 2018. godine.

 

Stručna služba

 


09.01.2019. Zagreb
IN MEMORIAM! Nenad Pintarić \"Pinta\"

 

Ovime vas obavještavamo da je dana 22. prosinca 2018. godine u 54. godini života iznenada preminuo Nenad Pintarić PINTA, član i natjecatelj Streljačkog kluba \"Policajac\" iz Rijeke. Teško je nabrojati sve njegove uspjehe sa SK „Policajac“, dovoljno je reći da će PINTU mnogi pamtiti po njegovom osmijehu na pobjedničkim postoljima i  po mnogobrojnim pojedinačnim finalima, u kategoriji serijska MK puška, PAP 7,62 mm i serijska VK puška 7,9 mm iz koje je ispalio posljednji hitac.

Počivao u miru!

Obitelji izražavamo iskrenu sućut.

 

Djelatnici stručne službe


02.01.2019. Zagreb
Popis MEĐUNARODNIH i DOMAĆIH sudaca Hrvatskog streljačkog saveza - NOVO !!!

 

Na linkovima dolje nalazi se popis MEĐUNARODNIH sudaca Hrvatskog streljačkog saveza s važećim ISSF licencama na dan 30. studenoga 2018. godine i popis DOMAĆIH sudaca u disciplinama puške / pištolja Hrvatskog streljačkog saveza s važećim HSS licencama na dan 31. prosinca 2018. godine. Popis DOMAĆIH sudaca u disciplinama letećih meta bit će objavljen nakon usklađenja popisa s podacima predavača i Komisije za leteće mete HSS-a.

Ističemo da je sve licence - ISSF i HSS - potrebno obnoviti najkasnije 2 (dvije) godine nakon isteka licence, u protivnom licenca postaje nevažeća i potrebno je ponovno polagati ispit za suce radi dobivanja nove licence !

 

Stručna služba


18.12.2018. Zagreb
Razvojni programi HOO - Izvješća o realizaciji programa i kandidatura novih korisnika

 

Na linkovima dolje objavljujemo Zamolbu HOO, te Pravila i Izmjene i dopune Pravila RP, a u nastavku citiramo tekst Zamolbe HOO vezane uz korisnike Razvojnih programa HOO, kako slijedi:

 

Poštovani,

molimo Vas da za svoje sportaše – korisnike Razvojnih programa HOO-a, a u skladu s Ugovorom o korištenju sredstava Razvojnih programa HOO-a, članak 8., dostavite Izvješća o realizaciji programa i rezultatima za drugo šestomjesečno razdoblje 2018. godine ili od trenutka kada su postali korisnici programa, na predviđenom obrascu koji se nalazi na web stranicama HOO-a, a temeljem kojih se produžava status korisnika programa.

Sukladno Pravilima molimo Vas da za sportaše korisnike programa u 2018. godini koji zadovoljavaju kriterije novih Pravila za Razvojne programe za nastavak programa dostavite predviđenu dokumentaciju ( godišnje programe i financijske planove za 2019. godinu).

Također Vas molimo da dostavite Vaše prijedloge novih kandidata korisnika Razvojnih programa sukladno novim Pravilima za Razvojne programe, sa svom predviđenom dokumentacijom (obrazac za kandidaturu sa službenom dokumentacijom o ostvarenom kriterijskom rezultatu, četverogodišnji i godišnji program te financijski plan za 2019. godinu).

Napominjemo da se zahtjevi s nepotpunom dokumentacijom neće razmatrati.

Za športaše dosadašnje korisnike programa za koje do navedenog roka ne primimo izvješća, programe i financijske planove za 2019. godinu smatrat ćemo da nacionalni športski savez ne želi da se nastavi status korisnika programa temeljem točke 7. Ugovora o financiranju ovih programa.

Skrećemo Vam pozornost da precizno definirate financijske planove za svoje korisnike sa jasno definiranom financijskom realizacijom njihovih programskih aktivnosti po mjesecima.

Napominjemo da akcije priprema i natjecanja za Razvojne programe ne mogu biti akcije koje su sastavni dio redovnog programa nacionalnog sportskog saveza.

Odluke o iznosima za sufinanciranje Razvojnih programa u 2019. godini dostavit ćemo Vam nakon usvajanja financijskog plana HOO-a.

Molimo Vas da dokumentaciju dostavite najkasnije do 28. prosinca 2018. godine na adresu: Hrvatski olimpijski odbor, Odjel za istraživanje i unapređenje razvojnih programa, Trg Krešimira Ćosića 11, 10000 Zagreb (voditeljici razvojnih programa Gordani Borko za programe II/1 i II/2 i stručnoj suradnici za programe I, I/2 i III Renati Šašak).

Sa željom za daljnji napredak i uspjehe Vaših športaša srdačno Vas pozdravljamo.

Neven Šavora, mag.cin

Ravnatelj Odjela za istraživanje i unapređenje razvojnih programa

 

 


13.12.2018. Zagreb
Kalendar natjecanja s organizatorima za 2019. godinu

 

Na linku dolje nalazi se Kalendar natjecanja za 2019. godinu s utvrđenim organizatorima državnih natjecanja, usvojen od strane Izvršnog odbora na 33. (elektronskoj) sjednici održanoj dana 12. prosinca 2018. godine.

 

Stručna služba


13.12.2018. Zagreb
Kalendar natjecanja za 2018. godinu - korekcija IO 12.12.2018.

 

Na linku dolje nalazi se korigirani Kalendar natjecanja za 2018. godinu. Korekcija Kalendara natjecanja za 2018. godinu usvojena je na 33. (elektronskoj) sjednici Izvršnog odbora Hrvatskog streljačkog saveza održanoj 12. prosinca 2018. godine.

 

Stručna služba


13.12.2018. Zagreb
Sufinanciranje trenera iz programa HOO

 

Molimo sve trenere koji su zainteresirani za ulazak u program sufinanciranja trenera i koji ispunjavaju uvjete da svoje prijave pošalju Stručnoj službi Hrvatskog streljačkog saveza na e-mail: office@hrvatski-streljacki.hr najkasnije do 20. prosinca 2018. godine.

Na linkovima dolje nalaze se dokumenti koje je objavio HOO, a vezani su na pravila o sufinanciranju trenera u programima Hrvatskog olimpijskog odbora za 2019. godinu – Pravila o kriterijima za sufinanciranje rada trenera i Obrazac Izvješće i nominacija za program sufinanciranja rada trenera.

Za 2019. godinu svaki nacionalni sportski savez može imati najviše tri angažirana trenera i to prema sljedećoj rezultatskoj kvaliteti (u istom rangu moguće je imati sva tri trenera ako za to postoje rezultatski uspjesi trenera)

1. vrhunskog trenera
2. trener ekipnog olimpijskog sporta
3. vrsnog trenera
4. kvalitetnog trenera
5. trenera mlađih dobnih skupina
6. trenera za razvoj pojedinog sporta

Nacionalni sportski savez može imati i još dodatna dva trenera sukladno posebnoj odluci Hrvatskog olimpijskog odbora. U nastavku dajemo izvod iz Pravila o kriterijima za sufinanciranje rada trenera:

Radi razvoja sporta, osiguranja još kvalitetnijeg provođenja trenažnog procesa vrhunskihhrvatskih sportaša (nacionalnih selekcija, momčadi, ekipa, para, štafete, posade ilipojedinca) sciljem unapređenje vrhunskih sportskih ostvarenja kao i posebnog interesa još kvalitetnijepripreme, plasmana i nastupa sportaša na ljetnim i zimskim olimpijskim igrama, Vijeće HOO-amože donijeti, na prijedlog Stručne službe HOO-a odluku o angažiranju i sufinanciranju jošjednog ili dva trenera olimpijskog sporta, odnosno ukupno najviše pet trenera olimpijskogsporta, ukoliko NSS u Programu sufinanciranja trenera već ima tri angažirana trenera s ostvarenim kriterijskim rezultatima, isključivo u kategorijama vrhunskog, vrsnog i/ili kvalitetnog trenera. Vijeće HOO-a može odobriti uvrštenje navedenog jednog ili dva dodatna trenera NSS-a olimpijskog sporta u kategoriju vrhunskih, vrsnih i/ili kvalitetnih trenera na 1 godinu samo ako taj trener ima ostvareni kriterijski rezultat sukladno važećim Pravilima.

Za sve dodatne informacije i pojašnjenja ostajemo na raspolaganju.

 

Stručna služba


07.12.2018. Zagreb
OBAVIJEST ČLANICAMA - ISSF \"B\" sudački tečaj puška/pištolj - Zagreb (CRO), 31.01.-03.02.2019.

 

Poštovane članice!

 

Temeljem odobrenja ISSF-a, Hrvatski streljački savez organizira ISSF \"B\" sudački tečaj za discipline puška / pištolj u Zagrebu od 31. siječnja do 3. veljače 2019. godine.

Molimo sve županijske saveze da najkasnije do 31. prosinca 2018. godine dostave Stručnoj službi Hrvatskog streljačkog saveza popis kandidata za pohađanje tečaja i popunjene obrasce Registration Form (obrazac na linku dolje) za svakog kandidata.

Na linku dolje nalazi se i Program tečaja i raspored predavanja, a sve ostale informacije bit će objavljene nakon utvrđivanja konačne liste polaznika tečaja.

 

Stručna služba


07.12.2018. Zagreb
OBAVIJEST ČLANICAMA - ISSF \"D\" trenerski tečaj - Novi Sad (SRB), 18.12.-22.12.2018.

 

Na linku dolje objavljujemo Obavijest Streljačkog saveza Srbije o organizaciji ISSF \"D\" trenerskog tečaja u Novom Sadu od 18. do 22. prosinca 2018. godine.

Iako je službeni rok za prijavu bio 30. studenoga 2018. godine, nakon potvrde organizatora tečaja da još uvijek postoji mogućnost prijave na tečaj, molimo sve zaineresirane trenere da pošalju pismenu prijavu Stručnoj službi Hrvatskog streljačkog saveza najkasnije do ponedjeljka, 10. prosinca 2018. godine do 13:00 sati, kako bi Stručna služba HSS-a mogla poslati službenu prijavu polaznika Streljačkom savezu Srbije.

 

Stručna služba